Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Diğer Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin 2017 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu