BİTLİS İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu

2023 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

İlgi : a) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu.

b)     7201 Sayılı Tebligat Kanunu.

c)     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik.

ç) Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

d)Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Nisan 2023).

İlgi (d) duyuru kapsamında ilimiz emrine ataması yapılan öğretmenlerin başlama işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen işlem sırası dikkate alınacaktır.

1.      İlgi (a) kanun ve ilgi (c) yönetmelik hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemi başlatılacaktır.

2.      Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlananlardan Değerlendirme Komisyonu kararına bağlı olarak Valiliğimizce göreve başlatılması uygun görülenlere İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgi verilecektir.

3.      Göreve başlatılması uygun görülenler, bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdürlüğüne görev yeri tercih dilekçesi vereceklerdir.

4.      Görev yerleri; norm kadro ihtiyaçları, engel durumları ve tercihler dikkate alınarak Valiliğimizce belirlenecektir.

5.      Göreve başlaması uygun görülenlerin atama kararnameleri atandıkları okula ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir.

6.      Tebligat adresi adayların başvuruda beyan ettiği ve atama kararnamesinde yer alan adres olup, ilgi (b) kanun ve ilgi (ç) yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kaymakamlıklar (İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri) tarafından tebligat yapılacaktır. (Ek-1)

7.      Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, ilgi (ç) yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına gereğince muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebligat yapılacaktır. Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmayacaktır. (Ek-2)

8.      Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren, atandıkları okulların bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle müracaat edeceklerdir.

a.       Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen / beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

b.      Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (6 adet),

c.       Mal bildirimi (Aday kendisi temin edecektir.),

d.      Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

e.       Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

f.       Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

g.       Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge.

Yeni Hükümet Konağı Kat 3 BİTLİS - (434) 280 13 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.