BİTLİS İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

45000 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

İlgi :       a) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu.

b)     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Öğretmen Başvuru ve Atama Duyurusu (Mart 2023) kapsamında ilimiz emrine ataması yapılan öğretmenlerin başlama işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen işlem sırası dikkate alınacaktır.

1.      İlgi (a) kanun ve ilgi (b) yönetmelik hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemi başlatılmıştır.

2.      Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlananlardan Değerlendirme Komisyonu kararına bağlı olarak Valiliğimizce göreve başlatılması uygun görülenler, atandıkları okulların bağlı bulunduğu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından adaylara bilgi verilecektir.

3.      Halen Askerlik görevini yapmakta olan adaylar birliklerinden alacakları belgeyi 21 Ağustos 2023 tarihine kadar dilekçe ekinde gönderecek olup, terhis tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde istenilen belgeleri teslim edeceklerdir.

4.      Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda göreve başlatılmak üzere kendilerine bilgi verilenler,21 Ağustos 2023 - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, atandıkları okulların bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle müracaat edeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER

                   1 - Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,(E devlet çıktısı kabul edilecektir.)

                    2 - Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

                   3 - Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

                   4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), istenecektir.

                   5. Kimlik Fotokopisi.

                   6. Son altı ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (6 adet)

                   7. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydı.

                   8. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği (Mülakat için alınan form)

                   9. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

                   10. Sağlık durumu yönünden Öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü (devlet veya özel) hastaneden alınacak olan Sağlık Kurulu Raporu.

                   11.Mal Bildirim Formu  Formu İndirmek İçin TIKLAYINIZ

                   12. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi.

                   13. Güncel tarihli Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi

                   14. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi. TIKLAYINIZ

 

NOT 1: E-Devlet çıktıları kabul edilecektir.

NOT 2:Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanmayan ve kendilerine bilgi verilmeyen adaylar belirtilen tarihler arasında evrak teslimi yapmayacaktır.

 

 

Yeni Hükümet Konağı Kat 3 BİTLİS - (434) 280 13 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.